przejdź do treści

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, działającym na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządoowych, Sejmiku Województwa, Marszałka oraz Wojewody.

Komisja Wyborcza ds. wyborów do KM FEW informuje o liście zgłoszonych kandydatur do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

Komisja Wyborcza ds. wyborów do KM FEW informuje o zaktualizowaniu kalendarza wyborczego. 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do  Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski informuje o zgłoszonych organizacjach w ramach wyborów do KM FEW 2021-2027.

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego. (czytaj więcej)

Strona 1 z 2

Początek strony