przejdź do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 21 września 2023 r. nie odbędzie się. Z tego względu, wydłużony zostaje dyżur w dniu 26 września 2023 roku od godziny 16.00 do 18.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Departament Gospodarki UMWW informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ - kupowanie bez ryzyka”. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 października 2023 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 24 sierpnia 2023 r. nie odbędzie się. Z tego względu, wydłużony zostaje dyżur w dniu 29 sierpnia 2023 roku od godziny 16.00 do 18.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 24 sierpnia br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. W związku z tym zostaje wydłużony czas konsultacji w dniu 29 sierpnia 2023 r., w ten dzień dyżur odbędzie się w godzinach od 16.00 do 18.00.  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżury księgowego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniach 21, 23 oraz 28 sierpnia 2023 roku zostają odwołane.

W związku z powyższym dodatkowo porady księgowe będą udzielane w terminach: 1, 8 oraz 15 września 2023 roku.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 22 sierpnia 2023 r. odbędzie się w godzinach od 16.00 do 18.00. Wydłużenie czasu konsultacji ma związek z wcześniejszym odwołaniem dyżuru w dniu 8 sierpnia br. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 8 sierpnia br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028”.

Departament Gospodarki UMWW informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ - kupowanie bez ryzyka”.

Strona 1 z 6

Początek strony