przejdź do treści

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 228/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

 

Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2025”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.

 

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt „Uchwały w sprawie Programu współpracy (…) na rok 2025”, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania poniżej.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Michał Talar oraz Pani Aneta Wejmann.

 

Dane kontaktowe:

numer telefonu: 61 626 67 07, 61 626 67 12
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu


Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi


Formularz konsultacji projektu uchwały

 

 

 

Początek strony