przejdź do treści

Aktualności

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych działający przy Urzędzie powraca do stacjonarnego trybu świadczenia usług

Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Od 20 lat regularnie dostarczamy wiedzy o organizacjach pozarządowych. Pomóż nam przeprowadzić badanie w 2021 roku!

Od 2002 roku badamy kondycję polskich stowarzyszeń i fundacji.  Co 2-3 lata prowadzimy badania oraz przygotowujemy raport, a także przystępne skróty, infografiki i filmy video. To wyjątkowe i jedyne tego typu badania w Polsce.

Nasze badania pomagają:

  • działaczom i działaczkom społecznym przygotowywać uzasadnienia do wniosków grantowych;
  • przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji infrastrukturalnych oraz urzędnikom i urzędniczkom tworzyć strategię rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych;
  • dziennikarzom i dziennikarkom pisać o sytuacji sektora społecznego w Polsce.

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

 Konińska Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu, Arteterapia drogą do twórczej integracji VI”.

Strona 1 z 12

Początek strony