przejdź do treści

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rozpatrzenia i realizacji Państwa sprawy, a także archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:

a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
b. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
c. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. w związku z ochroną Państwa interesów;
e. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z:

• Inspektorem ochrony danych osobowych P. Piotrem Grzybem lub
• Zastępcą inspektora ochrony danych osobowych P. Moniką Samolczyk,
listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 1. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy, jest jednym z poniższych warunków:

a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
b. warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy;
c. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.

 1. W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3e.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz podmiotom realizującym inne usługi w związku z Państwa sprawą.
 7. W zależności od sprawy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.
Początek strony