przejdź do treści

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 7855/2024  z dnia 31 stycznia 2024 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 pod nazwą: „Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”.

Strona 3 z 3

Początek strony