przejdź do treści

Komisja Wyborcza ds. wyborów do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 informuje o zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych formalnie kandydatach w ramach naboru uzupełniającego do naboru dodatkowego w obszarze "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego".

 

W ramach ww. obszaru została zgłoszona jedna organizacja, tj. Fundacja "Animacja" z Pleszewa. Kolejnym etapem zgodnie z Procedurą jest etap oceny przez Komisję Wyborczą.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 15 KW KM FEW: 

uchwaa nr 15.pdf 408.63 KB 19/01/2023 12:56:56

Lista zgłoszonych kandydatur: 

Początek strony