przejdź do treści

Komisja Wyborcza ds. wyborów do KM FEW informuje o liście zgłoszonych kandydatur do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

Jednocześnie Komisja informuje, iż zgodnie z Ordynacją:

  • Organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów.
  • Komisja Odwoławcza rozpatruje protest w terminie 2 dni od jego otrzymania.
  • Komisja Odwoławcza podejmuje uchwałę w przedmiocie uznania albo odrzucenia protestu wraz z uzasadnieniem.
  • Protesty wniesione po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą.

Do pobrania:

Uchwała KW KM FEW: 

uchwaa nr 2.pdf 400.24 KB 08/12/2022 15:19:25

Lista zgłoszonych kandydatur: 

Początek strony