przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w procesie konsultacji społecznych uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, zrealizowanym zgodnie z uchwałą Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze działalności pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl w dniu 28 listopada 2023 r.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28 listopada 2023 r. do dnia 5 grudnia 2023 r. w formie przyjmowania uwag organizacji, w wersji papierowej do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, kancelaria) albo w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi do uchwały.

W związku z powyższym projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych został przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Początek strony