przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 7589/2023  z dnia 14 grudnia 2023 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 pod nazwą: „Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”.

Szczegóły naboru wniosków określone zostały w dokumentach dostępnych do pobrania pod adresem:

 

ogłoszenie i dokumentacja naboru w ramach konkursu ofert pod nazwą: "Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski"

Początek strony