przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 7586/2023  z dnia 14 grudnia 2023 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 (sport osób z niepełnosprawnościami).

Szczegóły naboru wniosków określone zostały w dokumentach dostępnych do pobrania pod adresem:

 

ogłoszenie i dokumentacja naboru w ramach konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej  - sport osób z niepełnosprawnościami 

 

Początek strony