przejdź do treści

 

8 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:
• służby publiczne,
• administracja publiczna,
• organizacje społeczne i związki wyznaniowe realizujące projekty na terenie Wielkopolski Wschodniej (t.j.: miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym, w tym polegające na:
1. inwestycjach w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez między innymi rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej,
2. inwestycjach w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
1. dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną i wydatków objętych pomocą de minimis – do 85% wydatków kwalifikowalnych,
2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE – do 65% wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 maja 2024r.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naborów na wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej (nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki, realizowanych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naborów, a także przedstawione zostaną wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie projektów. [PROGRAM]

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 26 kwietnia br., w godz. 10:00-13:00 (program szkolenia odnaleźć można w załączniku do tej wiadomości).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz (LINK) do dnia 25 kwietnia br. do godz. 10:00. Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany do wszystkich zgłoszonych 25 kwietnia br.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia proszę o kontakt pod nr tel. 603 393 843 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naborów można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/506.

Początek strony