przejdź do treści

 

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ochrona/ realizacja/ upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet/ sytuacja kobiet z niepełnosprawnością/ przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością/ ich dyskryminacji.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Wymogiem formalnym jest zgłoszenie działania do Konkursu wraz z opisem na Formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu).
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

lub

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dopiskiem w tytule „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2021”

Szczegóły: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

Z wyrazami szacunku

Zespół ROPS w Poznaniu

Początek strony