przejdź do treści

Dokumenty:

Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym 2024 - pobierz dokument
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2024 - pobierz dokument
  3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2024 - pobierz dokument
  4. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2024 - pobierz dokument
  5. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 1) - pobierz dokument
  6. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 2) - pobierz dokument
  7. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 1) - pobierz dokument
  8. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 2) - pobierz dokument
  9. Instrukcja opisu faktur - rachunków - pobierz dokument
  10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument
Początek strony