przejdź do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 (projekty).

 

Dokumenty:

Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym 2024 - pobierz dokument
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2024 - pobierz dokument
 3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2024 - pobierz dokument
 4. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2024 - pobierz dokument
 5. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 1) - pobierz dokument
 6. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 2) - pobierz dokument
 7. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 1) - pobierz dokument
 8. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 2) - pobierz dokument
 9. Instrukcja opisu faktur - rachunków - pobierz dokument
 10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument
 11. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego - pobierz dokument
Początek strony