przejdź do treści

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2022,

określonych w § 6 ust. 7 pkt. 3) „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta realizacji zadań publicznych zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski.

 

Więcej informacji w ogłoszeniu konkursowym. 


 

Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2022 - pobierz dokument
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - pobierz dokument
 3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami 2022 - pobierz dokument
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument
 5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2022 - pobierz dokument
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
 11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument
Początek strony