przejdź do treści

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem – kultura fizyczna 2021 – imprezy sportowe - pobierz
Załącznik – kultura fizyczna 2021 – imprezy sportowe - pobierz

Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2021 - pobierz
 2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2021 - pobierz
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2021 - pobierz
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2021 - pobierz
 5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2021 - pobierz
 6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 1) - pobierz
 7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 2) - pobierz
 8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 10. Szczegółowy opis kryteriów stosowanych przy wyborze ofert – kultura fizyczna 2021 – imprezy sportowe - pobierz
 11. Oświadczenie o braku finansowania lub współfinansowania zadania publicznego bezpośrednio lub pośrednio ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań wieloletnich - pobierz

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu (prezentacja) - pobierz

Początek strony