przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 7855/2024  z dnia 31 stycznia 2024 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 pod nazwą: „Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”.

 

Szczegóły naboru wniosków określone zostały w dokumentach dostępnych do pobrania pod adresem:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2024 pod nazwą: „Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”

Początek strony