przejdź do treści

z UMWW

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które zostały wypracowane w ramach projektu "Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO": 

 1. Model współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Uchwala_ZWW_656_2015_Model_wspolpracy_SWW_z_NGO.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Model_wspolpracy_SWW_z_NGO.pdf
 2. Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Zarzadzenie_Marszalka_Nr_26_2015_Ocena_wspolpracy.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Zalacznik_do_Zarzadzenia_nr_26_2015_Ocena_jakosci_wspolpracy.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zalacznik_nr_1_do_Oceny_ankieta.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zalacznik_nr_2_do_Oceny_schemat_opracowania_informacji_o_jakosci_wspolpracy.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zalacznik_nr_3_lista_kontrolna.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zalacznik_nr_4_scenariusz_spotkania.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zalacznik_nr_5_schemat_oceny_liczbowej.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\zacznik_nr_6_schemat_raportu.pdf
 3. Poradniki
   •  pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_1_Skuteczne_konsultacje_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_2_Realizacja_zadan_publicznych_przez_organizacje_pozarzadowe.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_3_Standardy_wspolpracy_niefinansowej.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_4_Oplaca_sie_integrowac_w_Wielkopolsce.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_5_Skuteczna_komunikacja_miedzysektorowa.pdf
   • pliki 2015\Baza_wiedzy\Poradnik_6_Wsparcie_instytucjonalne_dla_organizacji_pozarzadowych.pdf

Strona 14 z 14

Początek strony