przejdź do treści
A- A A+

z UMWW

wiciZurzeduMale


DrzwiMale

  • Dotacje dla organizacji pozarządowych
  • Spotkanie informacyjne w sprawie funduszy unijnych dla ngo w 2017 roku
  • Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”
  • Prezentacja Centrów Wolontariatu


(Aktualizacja - program wydarzenia) Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwiazek Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego tradycyjnie 6 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 (9:30 rejestracja) do udziału w Drzwiach Otwartych Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

wiciZngoMale


Partnerzy - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek  Organizacji  Sieć Współpracy Barka zapraszają, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Ekonomia Wzajemności”,  w czwartek, dnia 1 grudnia 2016 r. od godz. 9.00, prezentującą potencjał  Partnerstw Lokalnych  i dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych w gminach subregionu poznańskiego.

wiciZngoMale


Eksperci przekonują, że podejście do wolontariatu jak do formy budowania własnego kapitału kompetencyjnego może zachęcić studentów i uczniów do jeszcze większego angażowania się w tego rodzaju działania prospołeczne. A to może stać się odpowiedzią na rosnący problem związany z niedoborem specjalistów na rynku pracy.

wiciZngoMale


nowe oblicze wolontariatuCo daje wolontariat?
Po pierwsze i niezmiennie, możliwość pomocy innym.
Po drugie, korzyści dla Twojego rozwoju, w tym:

Rozwój kompetencji, które możesz wykorzystać w przyszłej pracy.

Nowe umiejętności (np. organizacyjne).

Międzynarodowe kontakty.

Odkrywanie, co jest Twoją mocną stroną.

 wiciZurzeduMale


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strona 9 z 10

Początek strony