500 Błąd

Incorrect parameter count in the call to native function 'radians' SQL=SELECT a.* ,( 6371 * acos( cos( radians() ) * cos( radians( a.latitude ) ) * cos( radians( a.longitude ) - radians( ) ) + sin( radians( ) ) * sin( radians( a.latitude ) ) ) ) AS distance ,l.username as name,k.* FROM `upqyu_mymaplocations_location` AS a LEFT JOIN upqyu_comprofiler AS k ON k.id = a.extra_id LEFT JOIN upqyu_users AS l ON l.id = a.extra_id WHERE a.state = 1 AND a.state = 1 AND a.catid IN(88) AND a.component = 'com_comprofiler' AND k.approved =1 AND k.confirmed=1 ORDER BY distance


Możliwe, że nie możesz zobaczyć tej strony, ponieważ

  • Użyta zakładka jest nieaktualna
  • Twoja wyszukiwarka nie odświeżyła jeszcze mapy naszej witryny
  • Adres został wpisany z błędem
  • Nie masz uprawnień do obejrzenia tej strony
  • Joomla! nie może zlokalizować wskazanego zasobu.
  • Wystąpił błąd podczas wykonywania powierzonego zadania.

Try to search on the website: