przejdź do treści
A- A A+

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

wiciZngoMaledofinansowaneMale


logoMFPolski Związek Chórów i Orkiestr ma zaszczyt zaprosić na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru , który odbędzie się w dniach 17-18.09.2016 r. w Lesznie.

wiciZngoMale


pisopSzkolenie dla bezrobotnych, zajęcia dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a może wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami? Jeszcze do końca sierpnia leszczyński organizacje pozarządowe mają szansę na zdobycie środków na takie działania w ramach Konkursu Mikrodotacji ogłoszonego właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Konkurs jest częścią projektu pn. „Regranting w Lesznie” współfinansowanego przez Miasto Leszno. W jego ramach fundacje i stowarzyszenia mogą starać się o pieniądze na działania w obszarze pomocy społecznej. W ramach projektu dofinansujemy minimum 5 mikrodotacji na kwotę maksymalnie 3200 zł. Dodatkowo wymagać będziemy wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji  – mówi Joanna Piechocka z Centrum PISOP. Warto dodać, że organizacje, które chcą wziąć udział w Konkursie mogą także liczyć na wsparcie naszych doradców w przygotowaniu projektu – uzupełnia J. Piechocka.

wiciZngoMale


Wystartowała II edycja Konkursu Mikrograntów w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych, prowadzonego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Dzięki konkursowi można zdobyć mikrogrant w wysokości do 5000 złotych na działania na terenie: Jeżyc, Starego Miasta, Osiedla Grunwald Północ, Starego Grunwaldu, Świętego Łazarza.

Celem projektu jest rozwój wspólnot lokalnych w/w Osiedli, aktywizacja mieszkańców, merytoryczne wsparcie oferentów i stworzenie im przestrzeni do działania, spotkań, rozwoju. Oferty można składać do 18 sierpnia (czwartek) 2016 r. do godz. 15.00.  Więcej informacji na stronie internetowej Federacji WRK.

wiciZurzeduMale


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o zasadach postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2017 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

wiciZurzeduMale


Przedstawiamy projekt aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa wielkopolskiego na lata 2013-2022. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

wiciZngoMale


kulczyk logo large30 czerwca o godz. 23.59, czyli na minutę przed zakończeniem pierwszej tegorocznej edycji Konkursu Grantowego, Kulczyk Foundation odbierała jeszcze drogą elektroniczną ostatnie wnioski! Przyszło ich kilkaset. Zwyciężą najlepsi. Ale już w tej chwili rusza II edycja, która potrwa do godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji wspierane będą projekty infrastrukturalne.

wiciZurzeduMale


Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego ogłosił konkurs na zakup sprzętu sportowego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze znacznymi dysfunkcjami narządów ruchu i wzroku, służącego poprawie warunków uprawiania przez nich sportu w celu zwiększenia szans na ich uczestnictwo w wysokiej rangi imprezach sportowych poprzez treningi w dyscyplinach paraolimpijskich organizowane w sposób ciągły lub cykliczny. Termin składania wniosków: 29 lipca 2016 r.

logo konkursuI wszystko stało się jasne!

31 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu Fotograficznego pt. „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”, organizowanego – pod honorowym patronatem starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Zwycięzcą konkursu został Pan Tadeusz Rzepka, który na swoich fotografiach przedstawił 47 najciekawszych zakątków Powiatu Pilskiego.

Celem konkursu było dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. Fotografia to forma artystycznego wyrazu, a jednocześnie jeden z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Konkurs miał pokazać  miejsca mniej znane w Powiecie Pilskim, zaprosić także do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych i zachęcić do podzielenia się indywidualnym spojrzeniem na nasz region. Jest to druga edycja konkursu, pierwsza odbyła się pt. „Piła jakiej NIE znamy”.

Strona 1 z 2

Początek strony