przejdź do treści
A- A A+

Samorząd Województwa Wielkopolskiego „krytyk się nie boi”. Dlatego od dziś można oceniać współpracę na linii Samorząd – ngo za pomocą specjalnej ankiety! Termin nadsyłania ankiet – 12 luty 2016r.

Departament Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016, ogłoszonego Uchwałą Nr 1322/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r., pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 700.000 zł.

Departament Sportu i Turystyki UMWW informuje o zapowiadanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w trakcie konferencji programowej planach opracowania programu wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych "Klub". Program zakłada dofinansowanie trenerów, zgrupowań i zakupu sprzętu sportowego w kwocie co najmniej 15 milionów złotych.

Departament Pożytku Publicznego: publikacja „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych” – Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady.

Departament Pożytku Publicznego informuje o rozpoczęciu drugiego naboru do Konkursu FIO 2016. Ruszył on 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Departament pożytku publicznego informuje o wykorzystaniu środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Młodzi ludzie chcą pomagać innym i pomagają. W Zespole Szkół w Borku Wlkp. działa od 2011 roku Szkolny Klub Wolontariusza. Współpracuje on na co dzień z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych „GEDEON”.

Rozstrzygnięto XV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

Początek strony