przejdź do treści
A- A A+

z UMWW

wiciZurzeduMale


1logoUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o organizacjach pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Wielkopolski uprawnionych do otrzymania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz jest zgodny z zaktualizowanym, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 opublikowanym przez Departament Pożytku Publicznego MPRiPS.

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.

Trwa rekrutacja osób zainteresowanych rozwojem kompetencji i wymianą doświadczeń w zakresie: współpracy międzysektorowej, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Jeśli jesteś urzędnikiem, pracownikiem komunalnym, przedstawicielem NGO, związku zawodowego lub organizacji pracodawców i interesujesz się tworzeniem polityk publicznych - możesz w 2017 roku wyjechać na 5-dniowy staż rozwojowy.

Zapraszamy do zgłaszania się.

Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku, gdyż Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. Obserwujemy właśnie jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Strona 8 z 10

Początek strony