przejdź do treści

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

Podstawowym sposobem na otrzymanie dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest udział w ogłaszanych otwartych konkursach ofert. Taki tryb nakłada na samorządy Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby wziąć udział w otwartym konkursie ofert należy:

  1. wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładkę Otwarte konkursy ofert,
  2. wybrać i wejść w zgodną ze statutem naszej organizacji sferę zadań publicznych (np. zdrowie, sport, edukacja),
  3. pobrać w formie pliku i dokładnie przeczytać ogłoszenie konkursowe,
  4. pobrać i wypełnić formularz wniosku,
  5. dostarczyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w miejsce i oczasie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

Oprócz konkursu ofert samorzad może również zlecić realizację zadania publicznego organizacji z pominięciem procedury konkursowej na warunkach określonych w Art.  19a. [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu]. Są to tzw małe granty. Ogłoszenia dot. przyjmowania wniosków w tym trybie są również ogłaszane na ww. stronie BIP.

 

 

FAQs - All FAQs
No faqs match your search criteria
Początek strony