przejdź do treści

W piatek 9 stycznia w sali Celichowskiego budynku WUW przy Al. Niepodległości 18 miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Było ono nie tylko okazją do wzajemnego poznania się. Na członków Rady czekało ważne zadanie - organizacja wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny  Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Na posiedzeniu omówiono, poprawiono i uchwalono zatem projekt Ordynacji Wyborczej oraz wybrano skład Komisji Wyborczej.

Kolejne spotkanie - już w marcu. Będzie miało ono charakter planistyczny - Rada zastanowi się nad celami oraz zadaniami na najbliższe 2 lata kadencji.

Nowemu składu Rady życzymy wszystkiego najlepszego i powodzenia w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami posiedzenia zawartymi w załączonym protokole.

protok_9-01-2015.pdf 288.35 KB 06/06/2015 10:32:45


Początek strony