przejdź do treści

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018” za rok 2018 The download folder seems to be invalid.

Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2017-2018 w trybie otwartych konkursów ofert The download folder seems to be invalid.

Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert The download folder seems to be invalid.

Początek strony