przejdź do treści

Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr 4025/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisja ds. przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, informuje o wynikach przeprowadzonego naboru.

Wykaz kandydatów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji zawarty jest w protokole z posiedzenia komisji (do pobrania poniżej).

Kolejnym etapem będzie powołanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nowego składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Serdecznie Wszystkim dziękujemy za przesłane zgłoszenia.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji

Protok - Komisja ds wyboru WRDPP.docx 17.52 KB 07/09/2017 10:34:22

Początek strony