przejdź do treści

wiciZurzeduMale


Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Informacje szczegółowe należy pobrać z plików poniżej.

Uchwała wraz z uzasadnieniem – turystyka i krajoznawstwo 2018 - pobierz
Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekt turystyczny – Światowy Dzień Turystyki - pobierz
Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekt turystyczny – Wielka Pętla Wielkopolski - pobierz
Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekt turystyczny – Szlak Piastowski - pobierz

Pliki do pobrania:

 1. Oferta 2018 - pobierz
  1a. Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
 2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
 3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
 4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
 7. Sprawozdanie 2018 - pobierz
 8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
 10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
 11. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 12. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
Początek strony