Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż działający przy Urzędzie Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych mieszczący się przy al. Niepodległości 18 bud. C, pokój 01 wznawia bezpośrednie udzielanie pomocy wielkopolskim organizacjom. Jednocześnie informujemy, iż możliwość zdalnego wsparcia poprzez kontakt telefoniczny lub mejlowy zostaje utrzymana.

 

Ponadto przypominamy, iż Punkt Konsultacyjny działa w sposób następujący:

W celu szybszego załatwienia spraw prawnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i opisanie zaistniałego problemu.

Konsultacje prawne, księgowe i finansowe odbywają się w wyżej wskazane dni, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.