przejdź do treści

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem – kultura fizyczna 2021 – infrastruktura sportowa - pobierz

Załącznik – kultura fizyczna 2021 – infrastruktura sportowa - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2021 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2021 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2021 - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2021 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2021 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 1) - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 2) - pobierz
  8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  10. Szczegółowy opis kryteriów stosowanych przy wyborze ofert – kultura fizyczna 2021 – infrastruktura sportowa - pobierz

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu (prezentacja) - pobierz

Początek strony