przejdź do treści

Pilski Bank Żywności zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile, który ma pod sobą wiele jednostek z terenu subregionu pilskiego. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 15 kół. Tematem spotkania będzie "dotacja transportowa" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego

(korzyści, dokumenty księgowe, sposób rozliczania), zachęcenie do udziału w konkursach ogłaszanych przez Urząd oraz wolontariat okazjonalny oraz stały.

Spotkanie odbędzie się 27 lipca o godzinie 9:00 w Hotelu Arche w Pile ul. Piłsudskiego 1. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Początek strony