przejdź do treści
A- A A+

Po przeszło rocznej przerwie powołana została Wielkopolska rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Władze województwa zdecydowały się jednak na zmianę trybu poprzez rezygnację z etapu głosowania i powołanie wszystkich zgłoszonych osób.

 

Tym samym liczba członków Rady zwiększyła się z planowanych 28 do 33. Mamy nadzieję, że zwiększenie liczby osób w tym gremium pozytywnie wpłynie na dialog miedzy administracją a organizacjami pozarządowymi w Wielkopolsce.

Jednym z pierwszych zadań Rady będzie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała zmieniająca tryb powoływania Rady:

Nowe pliki\Uchwaa_zmieniajca_tryb_powoywania_Rady_-_Uchwala_Zarzadu_5380_2014.pdf

2. Zarządzenie powołujące WRDPP:

Nowe pliki\Zarzdzenie_powoujce_WRDPP.pdf

Początek strony