przejdź do treści

Po przeszło rocznej przerwie powołana została Wielkopolska rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Władze województwa zdecydowały się jednak na zmianę trybu poprzez rezygnację z etapu głosowania i powołanie wszystkich zgłoszonych osób.

 

Tym samym liczba członków Rady zwiększyła się z planowanych 28 do 33. Mamy nadzieję, że zwiększenie liczby osób w tym gremium pozytywnie wpłynie na dialog miedzy administracją a organizacjami pozarządowymi w Wielkopolsce.

Jednym z pierwszych zadań Rady będzie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała zmieniająca tryb powoływania Rady:

2. Zarządzenie powołujące WRDPP:

Zarzdzenie_powoujce_WRDPP.pdf 887.21 KB 05/06/2015 22:21:54

Początek strony