Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o konsultacjach zmian do Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanawia przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, która stanowi załącznik do uchwały.

Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie pisemnej opinii Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Więcej informacji można znaleźć w treści Uchwały.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu:

2019\konsultacje programu79.pdf