przejdź do treści

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” The download folder seems to be invalid.

Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert The download folder seems to be invalid.

Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert The download folder seems to be invalid.

Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku The download folder seems to be invalid.

Początek strony