przejdź do treści

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń oraz osoby, które myślą nad założeniem organizacji na dyżur doradczy.

Jeżeli masz pytania odnośnie realizacji projektów, umów podpisywanych z samorządem, przygotowujesz się do Walnego Zgromadzenia, chcesz wprowadzić zmiany w statucie lub masz inne pytania dotyczące prowadzenia organizacji przyjdź na dyżur doradczy. Na dyżur doradczy zapraszamy również wszystkich tych, którzy dopiero myślą nad założeniem fundacji czy stowarzyszenia.

Na dyżur zapraszamy organizacje i mieszkańców powiatu szamotulskiego.
TERMIN: 22 marca 2018 (czwartek)
GODZINA: 17-19
MIEJSCE: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły (ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły).

Przykładowy zakres tematów i zagadnień objętych ofertą doradztwa to m.in.:
- formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji
- źródła finansowania działalności organizacji m.in. darowizny, zbiórki publiczne, granty, dotacje,
- tworzenie oferty zadania publicznego (w tym diagnoza, cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet - katalog kosztów kwalifikowanych)
- zarządzanie zadaniem publicznym
- działalność odpłatna, gospodarcza organizacji - korzyści, obowiązki, wyzwania
- zarządzanie organizacją (w tym m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, budowanie zespołu, zarządzanie relacjami; zarządzanie wolontariuszami; diagnoza problemów i sposoby ich przeciwdziałania; rozwiązywanie problemów kadrowych i konfliktów)
- wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta/ odbiorców wsparcia/ grupy docelowej.
- współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym sektorem biznesu i administracją publiczną.
–> dla osób zainteresowanych założeniem fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit - tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu oraz w trakcie procesu rejestracji; rejestrowanie działalności
-> Inne zagadnienia wg potrzeb.

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:
• wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
• uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
• wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
• budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.
Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się w:
• we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
• w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
• w animacji aktywności społecznej i wolontariacie,
• w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Początek strony