wiciZurzeduMale


Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018.

 

Pliki do Pobrania:

Uchwała Nr  XXIII / 627 / 16  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwaa-XXIII-627-16.pdf 420.35 KB 08/11/2016 08:35:39

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Uchwaa-XXIII-627-16-z1.pdf 446.62 KB 08/11/2016 08:35:40

Załącznik Nr 2 do Uchwały 

Uchwaa-XXIII-627-16-z2.pdf 209.37 KB 08/11/2016 08:35:41