przejdź do treści
A- A A+

wiciZurzeduMale


1logoUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o organizacjach pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Wielkopolski uprawnionych do otrzymania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz jest zgodny z zaktualizowanym, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 opublikowanym przez Departament Pożytku Publicznego MPRiPS.

W myśl art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Namawiamy jednocześnie do oddawania 1% z podatku organizacjim z Wielkopolski i w tym celu przypominamy clip powstały z inicjatywy Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 


Do pobrania:

pliki 2017\jednorazowe\Wielkopolska_wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.pdf

pliki 2017\jednorazowe\Wielkopolska_wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.xlsx

Początek strony