przejdź do treści

wiciZurzeduMale


Oferty należy przesyłać do 28 lutego 2018 r. na adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub składać w Punkcie Kancelaryjnym pod tym samym adresem. Więcej informacji w ogłoszeniu (do pobrania poniżej).

Pliki i dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - pobierz
 2. Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 3. Oferta 2018 - pobierz
  3a. Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
 4. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
 5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
 6. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 7. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 8. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
 9. Sprawozdanie 2018 - pobierz
 10. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
 11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
 12. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
 13. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 14. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 15. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy - pobierz
Początek strony