przejdź do treści

wiciZurzeduMale


Zarząd Województwa Wielkopolskiego 28 września 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku. Termin składania wniosków upływa 20 października 2017 r.

Oferty powinny być napisane w dedykowanym Generatorze Ofert i Sprawozdań Witkac.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu (do opobrania poniżej wraz z pozostałymi dokumentami), w zakładce "Konkursy", w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.


Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 4316 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2017 roku  - pobierz
Załącznik do Uchwały - ogłoszenie - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego - pobierz
Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz

Początek strony