przejdź do treści

A- A A+

wiciZurzeduMale


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. (AKTUALIZACJA - informacja nt dofinansowanych projektów.)

 Pliki do pobrania:

Informacja - 

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych -

Oświadczenie o łącznej kwocie finansowej uzyskanej od SWW -

Oświadczenie o nr rachunków bankowych -

Oświadczenie o ubieganie się lub nieubieganie o dotacje w trybie małych grantów -

Uproszczona oferta -

Uproszczona_oferta.doc 87.5 KB 08/09/2017 09:23:52

Uproszczone sprawozdanie -

Uproszczone_sprawozdanie.doc 79.5 KB 08/09/2017 09:23:52

Zaaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów - Informacja nt dofinansowanych projektów:

 

 

Poznań, 10.10.2017 r.

Uchwała nr 4334/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - pobierz


Poznań, 12.10.2017 r.

Uchwała nr 4368/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Aktywny Samorząd - pobierz

Uchwały nr 4369/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Koniczynka - pobierz


Poznań, 30.11.2017 r.

Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Aktywny Samorząd) - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Koniczynka) - pobierz

 

 

Początek strony