przejdź do treści
A- A A+

wiciZurzeduMale


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. (AKTUALIZACJA - informacja nt dofinansowanych projektów.)

 Pliki do pobrania:

Informacja - pliki 2017\DE - mae granty\Informacji w sprawie zlecania organizacjom.doc

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pliki 2017\DE - mae granty\Owiadczenie o braku zobowiza publiczno-prawnych.doc

Oświadczenie o łącznej kwocie finansowej uzyskanej od SWW - pliki 2017\DE - mae granty\Owiadczenie o cznej kwocier.finans.uzysk.od swww tryb.MaychGrant w 2017.doc

Oświadczenie o nr rachunków bankowych - pliki 2017\DE - mae granty\Owiadczenie o nrrach.bank nip regon osobach upowanionych 2017.doc

Oświadczenie o ubieganie się lub nieubieganie o dotacje w trybie małych grantów - pliki 2017\DE - mae granty\Owiadczenie ubieganie lub nieubieganie si o dotacj w trybie maych grant-2016-1.doc

Uproszczona oferta - pliki 2017\DE - mae granty\Uproszczona_oferta.doc

Uproszczone sprawozdanie - pliki 2017\DE - mae granty\Uproszczone_sprawozdanie.doc

Zaaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów - pliki 2017\DE - mae granty\Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztw.doc


 Informacja nt dofinansowanych projektów:

 

 

Poznań, 10.10.2017 r.

Uchwała nr 4334/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - pobierz


Poznań, 12.10.2017 r.

Uchwała nr 4368/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Aktywny Samorząd - pobierz

Uchwały nr 4369/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Koniczynka - pobierz


Poznań, 30.11.2017 r.

Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Aktywny Samorząd) - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Koniczynka) - pobierz

 

 

Początek strony