przejdź do treści

22 listopada w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości odbyło się Forum Inicjatyw Społecznych - konferencja liderów i społeczników zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych z południowej Wielkopolski.

Konferencję otworzyła prezes Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zuzanna Szczudlik, przypominając o podobnych wydarzeniach organizowanych przed kilkoma laty. Następnie zaprezentowano działalność Inkubatora w kontekście wspierania organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw społecznych.

W trakcie Forum rozstrzygnięto Konkurs "Społecznie Wkręceni". Zadaniem społeczników było nagranie krótkiego filmu, w którym pokazali swoje działania i ich wpływ na najbliższe otoczenie. Zgłoszono 20 filmów w czterech kategoriach, spośród których wybrano laureatów: Grupa Aktywne Dziewczyny przy UKS Trójka Pleszew (kat. "Edukacja i sport"), Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem (w kat. "Pomoc społeczna"), Stowarzyszenie Multi.Art (w kat. "Kultura") oraz Grupa Odnowy Wsi Karski (w kat. "Wspólnoty lokalne"). Wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia była prelekcja o zaangażowaniu społecznym, wygłoszona przez Jakuba Wygnańskiego - prezesa Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, znanego działacza organizacji pozarządowych. W swoim wystąpieniu odwołał się do ważnych podstaw społeczeństwa obywatelskiego, których twórcami powinny być zarówno organizacje, jak i nieformalne, oddolne inicjatywy. Na koniec Forum wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na wspólną kolacje, która była okazją do rozmów i wymiany doświadczeń.

Organizatorem spotkania była Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Początek strony