przejdź do treści


 

Uchwała Nr LI / 1150 /18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

uchwala-LI-1150-18.pdf 498.96 KB 13/11/2018 09:06:40

Załącznik nr 1  - Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

zal 1 do_uchwala-LI-1150-18.pdf 923.44 KB 13/11/2018 09:06:41

Załącznik nr 2 - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zal 2 do _uchwala-LI-1150-18.pdf 170.22 KB 13/11/2018 09:06:41

Uchwała Nr 136/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Nowe pliki\uchwalone programy6.pdf

Uchwała Nr 345/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Uchwaa ZWW Nr 345_2019.pdf 620.95 KB 14/02/2019 10:12:30

Początek strony