przejdź do treści
A- A A+

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\zalacznik_-_kultura_fizyczna_2018-wm.pdf

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04 przejdź do treści

A- A A+

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\zalacznik_-_kultura_fizyczna_2018-wm.pdf

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 20.04\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 20.04\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunkówpliki 2018\Konkurs DS 20.04\11._instrukcja_opisu_faktur__rachpdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 20.04\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony ._oferta_2018.docx"}

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04 przejdź do treści

A- A A+

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – współpraca międzynarodowa pliki 2018\Konkurs DS 20.04\zalacznik_-_kultura_fizyczna_2018-wm.pdf

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 20.04\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 20.04\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunkówpliki 2018\Konkurs DS 20.04\11._instrukcja_opisu_faktur__rachpdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 20.04\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf"}

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 20.04._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 20.04._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 20.04._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunkówpliki 2018\Konkurs DS 20.04._instrukcja_opisu_faktur__rachpdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 20.04._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony