przejdź do treści

A- A A+

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018

uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf 344.15 KB 01/03/2018 09:09:36

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży


Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018

1._oferta_2018.docx 54.64 KB 01/03/2018 09:09:21

1a. Oświadczenie do oferty 2018

1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf 254.62 KB 01/03/2018 09:09:22

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018


4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018


5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018


6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018


7. Sprawozdanie 2018

7._sprawozdanie_2018.docx 50.16 KB 01/03/2018 09:09:27

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018


9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1)


10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2)


11. Instrukcja opisu faktur – rachunków


12. Przykładowy wzór opisu faktury 

12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf 438.23 KB 01/03/2018 09:09:35

Początek strony