przejdź do treści
A- A A+

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży pliki 2018\Konkurs DS 28.02\zacznik_-_kultura_fizyczna_2018_-_OOM.pdf

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02 przejdź do treści

A- A A+

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży pliki 2018\Konkurs DS 28.02\zacznik_-_kultura_fizyczna_2018_-_OOM.pdf

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 28.02\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 28.02\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2018\Konkurs DS 28.02\11._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 28.02\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony ._oferta_2018.docx"}

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02 przejdź do treści

A- A A+

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży pliki 2018\Konkurs DS 28.02\zacznik_-_kultura_fizyczna_2018_-_OOM.pdf

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 28.02\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 28.02\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2018\Konkurs DS 28.02\11._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 28.02\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf"}

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2018\Konkurs DS 28.02._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2018\Konkurs DS 28.02._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2018\Konkurs DS 28.02._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2018\Konkurs DS 28.02._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2018\Konkurs DS 28.02._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

Początek strony