przejdź do treści
A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-KF_2018.pdf

Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._2-kultura_fizyczna_2018proj.sport.pdf

Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._3-kultura_fizyczna_2018impr.sport.pdf

Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._4-kultura_fizyczna_2018baza.sport.pdf

 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018 pliki 2017\DS 13.12\turystyka\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-TiK_2018.pdf

Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._1-turystyka_i_krajozn._2018t.biznes.pdf

Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._2-turyst._i_krajozn._2018proj.turyst.pdf

Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._3-turyst._i_krajozn._2018impr.turyst.pdf

Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._4-turyst._i_krajozn._2018baza.turyst.pdf

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2017\DS 13.12 przejdź do treści

A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-KF_2018.pdf

Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._2-kultura_fizyczna_2018proj.sport.pdf

Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._3-kultura_fizyczna_2018impr.sport.pdf

Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._4-kultura_fizyczna_2018baza.sport.pdf

 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018 pliki 2017\DS 13.12\turystyka\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-TiK_2018.pdf

Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._1-turystyka_i_krajozn._2018t.biznes.pdf

Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._2-turyst._i_krajozn._2018proj.turyst.pdf

Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._3-turyst._i_krajozn._2018impr.turyst.pdf

Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._4-turyst._i_krajozn._2018baza.turyst.pdf

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2017\DS 13.12\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2017\DS 13.12\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2017\DS 13.12\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2017\DS 13.12\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2017\DS 13.12\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2017\DS 13.12\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2017\DS 13.12\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2017\DS 13.12\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2017\DS 13.12\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2017\DS 13.12\11._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2017\DS 13.12\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać pliki 2017\DS 13.12\13._wykaz_gr._cwicz.-prog._umiem_plywac.docx

14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie pliki 2017\DS 13.12\14._regulamin_GPW_w_polmaratonie.pdf

Początek strony ._oferta_2018.docx"}

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2017\DS 13.12 przejdź do treści

A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-KF_2018.pdf

Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._2-kultura_fizyczna_2018proj.sport.pdf

Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._3-kultura_fizyczna_2018impr.sport.pdf

Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej pliki 2017\DS 13.12\kultura fizyczna\za._4-kultura_fizyczna_2018baza.sport.pdf

 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018 pliki 2017\DS 13.12\turystyka\uchwala_wraz_z_uzasadnieniem-TiK_2018.pdf

Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._1-turystyka_i_krajozn._2018t.biznes.pdf

Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._2-turyst._i_krajozn._2018proj.turyst.pdf

Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._3-turyst._i_krajozn._2018impr.turyst.pdf

Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej pliki 2017\DS 13.12\turystyka\za._4-turyst._i_krajozn._2018baza.turyst.pdf

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2017\DS 13.12\1._oferta_2018.docx

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2017\DS 13.12\1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2017\DS 13.12\2._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2017\DS 13.12\3._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12\4._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12\5._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2017\DS 13.12\6._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2017\DS 13.12\7._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2017\DS 13.12\8._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2017\DS 13.12\9._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2017\DS 13.12\10._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2017\DS 13.12\11._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2017\DS 13.12\12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać pliki 2017\DS 13.12\13._wykaz_gr._cwicz.-prog._umiem_plywac.docx

14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie pliki 2017\DS 13.12\14._regulamin_GPW_w_polmaratonie.pdf

Początek strony a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf"}

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2017\DS 13.12._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2017\DS 13.12._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2017\DS 13.12._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2017\DS 13.12._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2017\DS 13.12._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2017\DS 13.12._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2017\DS 13.12._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2017\DS 13.12._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2017\DS 13.12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać pliki 2017\DS 13.12._wykaz_gr._cwicz.-prog._umiem_plywac.docx

14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie pliki 2017\DS 13.12._regulamin_GPW_w_polmaratonie.pdf

Początek strony