przejdź do treści

Unieważnienie procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018 (Subregion Pilski).

 

Uchwała Nr 4240/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 roku - 

Początek strony