przejdź do treści
A- A A+

Konkursy

Unieważnienie procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018 (Subregion Pilski).

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Początek strony